Uprava ZRC SAZU

Uprava ZRC SAZU je krovna organizacijska enota, kamor se steka največ informacij celotnega ZRC SAZU. Poleg skoraj neskončnega vira informacij o ZRC SAZU ter njegove promocije pa najdete tu tudi vse, kar bi vas utegnilo zanimati glede storitev, ki podpirajo in krmilijo aktivnosti raziskovalnih organizacijskih enot. Semkaj sodijo dejavnosti, kot so organizacija dela, finančne in računovodske storitve, pravne in kadrovske zadeve, nabava, o(d)pravljanje raznoraznih administrativnih na(d)log, reševanje računalniških in tehničnih zagat, ter oskrbovanje in vzdrževanje delovnih prostorov. Nenazadnje pa tudi povezovanje vseh zaposlenih.

Vodstvo ZRC SAZU

DIREKTOR

prof. dr. Oto Luthar
Telefon: +386 1 470 64 10
E-naslov: oto.luthar@zrc-sazu.si

NAMESTNICI DIREKTORJA

Vanda Baloh
Telefon: +386 1 470 64 49
E-naslov: vanda.baloh@zrc-sazu.si

dr. Mimi Urbanc
Telefon: +386 1 470 63 54
E-naslov: mimi.urbanc@zrc-sazu.si

POMOČNICI DIREKTORJA

dr. Jerneja Fridl
Telefon: +386 1 470 63 66
E-naslov: jerneja.fridl@zrc-sazu.si

Tanja Valte
Telefon: +386 1 470 64 13
E-naslov: tanja.valte@zrc-sazu.si

Poslovna pisarna

TAJNIŠTVO ZRC SAZU

Jana Mancevič
Telefon: +386 1 470 64 10
E-naslov: jana.mancevic@zrc-sazu.si

Maja Stipar
Telefon: +386 1 470 64 11
E-naslov: maja.stipar@zrc-sazu.si

VLOŽIŠČE

Nastja Hegediš
Telefon: +386 1 470 64 81
E-naslov: nastja.hegedis@zrc-sazu.si

Diana Lavrič
Telefon: +386 1 470 64 81
E-naslov: diana.lavric@zrc-sazu.si

Vložišče je odprto od ponedeljka do petka med 7:00 in 15:00.

SPLOŠNO-PRAVNA SLUŽBA

Martina Jug
Telefon: +386 1 470 63 16
E-naslov: martina.jug@zrc-sazu.si

Anita Janžekovič
Telefon: +386 1 470 63 39
E-naslov: anita.janzekovic@zrc-sazu.si

Katja Novak, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Telefon: +386 1 470 64 57
E-naslov: katja.novak@zrc-sazu.si

Janja Kodrič
Telefon: +386 1 470 63 39
E-naslov: janja.kodric@zrc-sazu.si

KADROVSKA SLUŽBA

mag. Jelka Pekolj, vodja
Telefon: +386 1 470 64 59
E-naslov: jelka.pekolj@zrc-sazu.si

Špela Žumer
Telefon: +386 1 470 64 69
E-naslov: spela.zumer@zrc-sazu.si

RAČUNOVODSTVO

Majda Bogdanovič, vodja
Telefon: +386 1 470 64 20
E-naslov: majda.bogdanovic@zrc-sazu.si

Anja Mikolaj
Telefon: +386 1 470 64 43
E-naslov: anja.mikolaj@zrc-sazu.si

Matevž Baloh
Telefon: +386 1 470 64 48
E-naslov: matevz.baloh@zrc-sazu.si

Elizabeta Ambrožič
Telefon: +386 1 470 64 43
E-naslov: elizabeta.ambrozic@zrc-sazu.si

Sara Močnik
Telefon: +386 1 470 64 45
E-naslov: sara.mocnik@zrc-sazu.si

Urša Učakar Eftimov
Telefon: +386 1 470 64 45
E-naslov: ursa.ucakar-eftimov@zrc-sazu.si

VZDRŽEVANJE

Marko Jevnikar, vodja
Telefon: +386 1 470 64 06
E-naslov: mare.jevnikar@zrc-sazu.si

Raziskovalna pisarna

Tanja Pavčič
Telefon: +386 1 470 64 18
E-naslov: tanja.pavcic@zrc-sazu.si

Olga Kardoš
Telefon: +386 1 470 64 55
E-naslov: olga.kardos@zrc-sazu.si

Nina Juvan Mastnak
Telefon: +386 1 470 64 91
E-naslov: nina.juvan@zrc-sazu.si

Staša Koderman
Telefon: +386 1 470 64 64
E-naslov: stasa.koderman@zrc-sazu.si

Neva Stepic
Telefon: +386 1 470 64 05
E-naslov: neva.stepic@zrc-sazu.si

dr. Breda Čebulj Sajko
Telefon: +386 1 470 64 67
E-naslov: breda.cebulj-sajko@zrc-sazu.si

Tina Mihelič
Telefon: +386 1 470 63 54
E-naslov: tinka.mihelic@zrc-sazu.si

PROMOCIJA RAZISKOVALNIH VSEBIN

Agata Tomažič
Telefon: +386 1 470 64 60
E-naslov: agata.tomazic@zrc-sazu.si

dr. Anja Skapin
Telefon: +386 1 470 64 04
E-naslov: anja.skapin@zrc-sazu.si

RAČUNALNIŠKI CENTER

Matija Likar
Telefon: +386 1 470 64 22
E-naslov: matija.likar@zrc-sazu.si

Primož Mesner
Telefon: +386 1 470 64 08
E-naslov: primoz.mesner@zrc-sazu.si

Lovro Strmčnik
Telefon: +386 1 470 64 09
E-naslov: lovro.strmcnik@zrc-sazu.si