Dr. Mimi Urbanc

Namestnica direktorja, vodja raziskovalne pisarne, višja znanstvena sodelavka+386 1 470 63 54

+386 1 425 77 93

mimi.urbanc@zrc-sazu.siVodstvena funkcija

namestnica direktorja v Raziskovalni pisarni

Raziskovalna področja

kulturna pokrajina, reprezentacije pokrajine, upravljanje skupnih virov, kulturna geografija

Ostale dejavnosti

članica uredniških odborov knjižnih zbirk Geografija Slovenije in Georitem ter znanstvene revije Acta geographica Slovenica, kjer je tudi področna urednica za humano geografijo
članica Komisije za priznanja in imenovanja Zveze geografov Slovenije
članica mreže EUCALAND - European Cultural and Agricultural Landscapes
članica združenja EARMA - European Association of Research Managers and Administrators
članica združenja La Rete Montagna.
članica finančnega odbora mreže LifeWatch Eric

Bronasta plaketa Zveze geografov Slovenije, 2013
Pohvala Zveze geografskih društev Slovenije, 2001
Študentska Prešernova nagrada Filozofske fakultete za diplomsko nalogo, 1997
Velika plaketa Krajevne skupnosti Goriče, 1999

Urbanc, M., Fridl, J., Resnik Planinc, T. 2021: Landscapes as represented in textbooks and in students' imagination: stability, generational gap, image retention and recognisability. Children's geographies, ISSN 1473-3285, 2021, Vol. 19, Issue 4, str. 446-461. doi: 10.1080/14733285.2020.1817333.

Urbanc, M., Šmid Hribar, M.. Livek 2021: A mountainous border area's transformation from a ski paradise to a resilient community. V: Martinez, Grit (ur.). Culture and climate resilience : perspectives from Europe, Palgrave Studies in Climate Resilient Societies, Cham: Palgrave Macmillan, str. 45-68.

Urbanc, M., Šmid Hribar, M., Kumer, P. 2020: Culture in Slovenia. V: Perko, D. et al. (ur.) The geography of Slovenia : small but diverse, (World regional geography book series, ISSN 2363-9083). Cham: Springer Nature, str. 193-208.

Rodela, R., Tucker, C., Šmid Hribar, M., Sigura, M., Bogataj, N., Urbanc, M., Gunya, A. 2019: Intersections of ecosystem services and common-pool resources literature : an interdisciplinary encounter. Environmental science & policy, ISSN 1462-9011, April 2019, Vol. 94, str. 72-81 doi: 10.1016/j.envsci.2018.12.021.

Urbanc, M. 2013: Pokrajina v luči retoričnih figur v besedilih o slovenski Istri. Primerjalna književnost 36-2. Ljubljana.

Urbanc, M. 2012: Reprezentacije kulturne pokrajine v besedilih o slovenski Istri. Annales, Series historia et sociologia 22-1. Koper.

Urbanc, M., Juvan, M. 2012: Na stičišču literature in geografije: literatura kot predmet geografskega preučevanja na primeru slovenske Istre. Slavistična revija 60-3. Ljubljana.

Urbanc, M. 2011: Perception of land among Slovenians in the context of landscape changes in Slovenian Istria (Istra). Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 153. Dunaj.

Urbanc, M. 2011: Pokrajinske predstave o slovenski Istri. Georitem 15. Ljubljana.

Palang, H., Printsmann, A., Konkoly Gyuró, É., Urbanc, M., Skowronek, E.,  Woloszyn, W. 2006: The forgotten rural landscapes of Central and Eastern Europe. Landscape Ecology 21-3. Den Haag.

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)

Izobrazba
diploma iz geografije in zgodovine, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1996
magisterij iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2002
doktorat iz geografije, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, 2007