Raziskovalna pisarna

Telefon:
+386 1 470 63 54
Faks:
+386 1 425 77 93
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Vodstvena funkcija
pomočnica direktorja za mednarodno sodelovanje

Raziskovalna področja
regionalna geografija, varstvo okolja, agrarna geografija, zemljepisna imena, kulturna geografija, kulturne pokrajine

Ostale dejavnosti
članica Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije
članica uredniškega odbora revije Geografski obzornik
članica Working group on exonyms, ki deluje v okviru The United Nations Group of Experts on Geographical Names(UNGEGN)
članica Working group on toponymic data files and gazetteers, ki deluje v okviru The United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN)
predstavnica Slovenije v The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape
članica Predsedstva Zveze geografov Slovenije
predsednica Komisije za priznanja in imenovanja Zveze geografov Slovenije
članica mreže EUCALAND - European Cultural and Agricultural Landscapes
nadomestna članica ISCAR - International Scientific Committee on Research in the Alps
članica združenja EARMA - European Association of Research Managers and Administrators

Izbrane publikacije

Palang, H., Printsmann, A., Konkoly Gyuró, É., Urbanc, M., Skowronek, E.,  Woloszyn, W. 2006: The forgotten rural landscapes of Central and Eastern Europe. Landscape Ecology 21-3. Den Haag.
Urbanc, M. 2013: Pokrajina v luči retoričnih figur v besedilih o slovenski Istri. Primerjalna književnost 36-2. Ljubljana.
Urbanc, M. 2012: Reprezentacije kulturne pokrajine v besedilih o slovenski Istri. Annales, Series historia et sociologia 22-1. Koper.
Urbanc, M., Juvan, M. 2012: Na stičišču literature in geografije: literatura kot predmet geografskega preučevanja na primeru slovenske Istre. Slavistična revija 60-3. Ljubljana.
Urbanc, M. 2011: Perception of land among Slovenians in the context of landscape changes in Slovenian Istria (Istra). Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 153. Dunaj.
Urbanc, M. 2011: Pokrajinske predstave o slovenski Istri. Georitem 15. Ljubljana.
 

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Življenjepis

Izobrazba
diploma iz geografije in zgodovine, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1996
magisterij iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2002
doktorat iz geografije, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, 2007

Priznanja in nagrade

Študentska Prešernova nagrada Filozofske fakultete za diplomsko nalogo, 1997 • Velika plaketa Krajevne skupnosti Goriče, 1999 • Pohvala Zveze geografskih društev Slovenije, 2001