Raziskovalna pisarna

Telefon:
+386 1 470 63 66
Faks:
+386 1 425 77 93
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Vodstvena funkcija
Pomočnica direktorja ZRC SAZU za aplikativne raziskave.

Raziskovalna področja
geografski informacijski sistemi, digitalna tematska kartografija, historična kartografija, družbena geografija, fizična geografija

Ostale dejavnosti
Vodja iniciative DARIAH na ZRC SAZU.
Vodja infrastrukturnega programa ZRC SAZU z naslovom Naravna in kulturna dediščina.
Vodja Oddelka za tematsko kartografijo na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. 
Asistentka na Oddelku za geografijo Fakultete za humanistične študije v Kopru med šolskima letoma 2003/2004 in 2009/2010.

Izbrane publikacije

Fridl, J. 2004: National atlas of Slovenia: current trends and future opportunities. The Cartographic Journal 41-2. London.
Petek, F., Fridl, J. 2004. Pretvarjanje listov zemljiško-katastrskega načrta v Gauss-Krügerjev koordinatni sistem. Geografski vestnik 76-2. Ljubljana.
Breg, M., Fridl, J., Kladnik, D., Smrekar, A. 2005. Vrednotenje nedovoljenih odlagališč odpadkov glede na nujnost njihove sanacije. Geografski vestnik 77-1. Ljubljana.
Urbanc, M., Fridl, J., Kladnik, D., Perko, D. 2006. Atlant and slovene national consciousness in the second half of the 19th century = Atlant in slovenska nacionalna zavest v 2. polovici 19. stoletja. Acta geographica Slovenica 46- 2. Ljubljana.
Kladnik, D., Urbanc, M., Fridl, J., Orožen Adamič, M., Perko, D. 2006. Ein Kartenfund in Slowenien und sein Faksimilendruck : Ein wichtiges Ereignis für Sloweniens und Österreichs historische Geographie. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 148. Dunaj.
Fridl, J., Urbanc, M. 2006. Sporočilnost zemljevidov v luči prvega svetovnega atlasa v slovenskem jeziku. Geografski vestnik 78-2. Ljubljana.
Dolenc, D., Fridl, J. 2007. Statistična in kartografska metodologija. Popisni atlas Slovenije 2002. Ljubljana.
Fridl, J. 2007. Maps. Slovenia in focus. Ljubljana.
Fridl, J., Šolar, R. 2011. Vpliv razvoja kartografskih tehnik na podobe zemljevidov slovenskega ozemlja od 16. do 19. stoletja. V: Vodopivec, I. (ur.). Zgodovina knjige in bralne kulture na Slovenskem. Knjižica 55-4. Ljubljana.
Bratec Mrvar, R., Birsak, L., Fridl, J., Kladnik, D., Kunaver, J. 2011. Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica. Založba ZRC, Ljubljana. 

 

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Izobrazba
diploma iz geodezije, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 1992
magisterij iz geodezije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 1998
doktorat iz geodezije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2016

Priznanja in nagrade

Bronasta plaketa Zveze geografskih društev Slovenije, 2002