Neva Stepic

Vodja oddelka za izvajanje projektov+386 1 470 64 05

neva.stepic@zrc-sazu.si