Skip to main content
Dr. Breda Čebulj Sajko
Oddelek za pravne in kadrovske zadeve, znanstvena svetnica

+386 1 47 06 467

+386 1 425 52 53

breda.cebulj-sajko@zrc-sazu.siAvstralski Slovenci, etnična identiteta, razdvojena identiteta, izseljenstvo/migracije; avtobiografije, narativnost, metodologija raziskovanja življenjskih zgodb, življenjske pripovedi in muzeji, muzeologija, nesnovna dediščina Raziskovalka se ukvarja s preučevanjem slovenskih izseljencev v Avstraliji, še zlasti z analizo arhivskega gradiva, ki ga zbira in hrani Historični arhiv za Slovence v Avstraliji v državi Novi Južni Wales. Zanima jo metodologija zbiranja, analiziranja in objavljanja avtobiografskih pripovedi, teorija narativnosti in možnosti za prezentacijo življenjskih pripovedi v muzejskih postavitvah. V tem kontekstu se posveča iskanju povezav med muzeologijo in življenjskimi pripovedmi.

Etnologija in regije, Ljubljana, Prestolnica v medkulturnem dialogu in filmskih podobah : zbornik znanstvenih in strokovnih razprav (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 43). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2009, 157 str. (urednica)

Etnologija in regije, Ljubljana, Urbana etnologija in identitete Ljubljane : zbornik znanstvenih in strokovnih razprav, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 42). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2008, 230 str. (editor)

Razpotja izseljencev : razdvojena identiteta avstralskih Slovencev, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2000, 140 str.

Etnologija in izseljenstvo : Slovenci po svetu kot predmet etnoloških raziskav v letih 1926-1993, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 29). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 1999, 182 str.

Med srečo in svobodo :  avstralski Slovenci o sebi,  Ljubljana: samozaložba, 1992, 251str.

 

ČLANKI (izbor)

»Arhivirani spomin avstralskih Slovencev: Pomen njihovega arhivskega gradiva za etnološko raziskovanje slovenskega izseljenstva«, Glasnik Slovenskega etnološkega društva letn. 51, št. 1/2, 2011, str. 55 -62

»Raziskovanja življenjskih zgodb v slovenski etnologiji : kaj je novega na tem področju po letu 1990«, Jezik in slovsto, maj-avg. 2008, letn. 53, št. 3/4, str. [115]-129

»Etnologija in povratništvo«, Dve domovini / Two Homelands, 2004, št. 19, str. 197-211

»Ali vemo, kaj je avtobiografija«, Argo, 2003, leto 46, št. 1, str. 119-122

»Auto-biographical methods - case study - Australian Slovenes«, Dve domovini / Two Homelands, 2001, št. 13, str. 19-24

Italijanska fašistična taborišča v spominih Slovencev in Slovenk (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2013)

Zaposlitve

Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU  (1987-2005)

Center za predstavitvene dejavnosti ZRC SAZU (2005-2008)

Sekcija za interdisciplinarne študije ZRC SAZU (2008- )

Izobrazba

doktorat, 1995, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; naslov disertacije Posledice "dvojne identitete" v vsakdanjem življenju avstralskih Slovencev : analiza avtobiografij izseljencev v kontekstu etnološkega raziskovanja slovenskega izseljenstva

magisterij, 1991, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; naslov disertacije Način življenja Slovencev v Avstraliji : proces njihovega izseljevanja iz Slovenije do priselitve v avstralsko družbo

diploma, 1986, Oddelek za etnologijo, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; naslov diplomske naloge Ljudje z dvema domovinama (katalog in razstava v Slovenskem etnografskem muzeju),

Mednarodne štipendije

- štipendija Department of Education and Youth Affairs avstralske vlade za študij antropologije in sociologije migracij na Univerzi Macquarie (Sydney, School of Behavioural Sciences, 1984/85)

- štipendija Raziskovalne skupnosti Slovenije za terensko delo med avstralskimi Slovenci (Sydney, Canberra, Brisbane 1990)

Vabljena predavanja (izbor)

»Children's  Science and Culture: How to Improve Awareness of National Identity, Cultural Diversity and Heritage among Children«, vabljeno predavanje na 8. mednarodni konferenci »Hands On!: The Role of Chuildren's Museums in Times of Rapid Change«, Ljubljana: Museum of Ljubljana, Museum of Recent History Celje, 11.-15.oktober 2011

»Nezavedna topografija ohranjenega spomina«, predavanje v okviru mednarodne Poletne šole muzeologije Muzeji in spomin, Piran: ICOM, Muzej novejše zgodovine Celje, Inštitut za dediščino Sredozemlja, 2.-5.6.2011

»Historični arhiv za Slovence v Avstraliji – specifični metodološki problemi ohranjanja (nesnovne) dediščine med slovenskimi izseljenci / Historical Archives for Slovenes in Australia: Specific Methodological Problems of Safeguarding (Intangible) Heritage among Slovene Immigrants«, vabljeno predavanje na mednarodni konferenci »Živeti z dediščino / Living with Cultural Heritage«,  Ptuj: Slovensko etnološko društvo, UNICEF – Odbor za Slovenijo, 13.-14. november 2009

»Avtobiografsko gradivo v muzejih« vabljeno predavanje na mednarodni konferenci Slovenska avtobiografija, Ljubljana: ZRC SAZU, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Dunaju, 23. april 2009

»Science in culture and culture in science : intertwining experiences for stimulating curiosity in children«, vabljeno predavanje na XXIII. International Congress of History of Science and Technology "Ideas and instruments in social context", Budimpešta, 28. julij –  2. avgust 2009

»Življenjske zgodbe - vir za raziskovanje in prezentacijo univerzalne nesnovne dediščine«, vabljeno predavanje na mednarodni Šoli muzeologije, Piran: Muzej novejše zgodovine Celje, Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS Koper Univerze na Primorskem, 24.- 25. maj 2008

»Science institutions and museums - together for children«, vabljeno predavanje na mednarodni ICOM Museum tour and conference Between the old and the new Europe, from Podgorica to Istanbul with ICOM Montenegro, ICOM Albania, ICOM Macedonia, ICOM Greece and ICOM Turkey, Ohrid: ICOM Europe, 30. september 2008

Razstave (izbor)

Igrajmo se znanost : razstava izdelkov "Raziskovalnih igralnic ZRC", Ljubljana: Center za predstavitvene dejavnosti ZRC SAZU, 18. januar 2008

Sprehod skozi čas in prostor : postavitev razstave v prostorih Državnega zbora RS,  Ljubljana: ZRC SAZU, 18. april 2002

Članstva, funkcije

članica strokovne komisije za področje premične dediščine pri Ministrstvu za kulturo RS (2006 - )

ustanovna članica Historičnega arhiva za Slovence v Avstraliji (HASA) (2004 - )

predsednica Slovenskega etnološkega društva (2001 - 2003; 2005 - 2007)

članica Izvršnega odbora ICOM - odbor za Slovenijo (2010-)

glavna urednica Knjižnice Glasnika Slovenskega etnološkega društa (2011-)

članica Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (1991)

Raziskovalne teme

izseljenski/priseljenski procesi; identiteta; avtobiografije; muzeologija v povezavi z družboslovno in humanistično znanostjo; znanost za otroke