Skip to main content
Breda Čebulj Sajko, PhD
Legal and Human Resources Department, PhD in Ethnology, Principal Research Associate

+386 1 47 06 467

+386 1 425 52 53

breda.cebulj-sajko@zrc-sazu.siEtnologija in regije, Ljubljana, Prestolnica v medkulturnem dialogu in filmskih podobah : zbornik znanstvenih in strokovnih razprav (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 43). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2009, 157 str. (urednica)

Etnologija in regije, Ljubljana, Urbana etnologija in identitete Ljubljane : zbornik znanstvenih in strokovnih razprav, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 42). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2008, 230 str. (editor)

Razpotja izseljencev : razdvojena identiteta avstralskih Slovencev, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2000, 140 str.

Etnologija in izseljenstvo : Slovenci po svetu kot predmet etnoloških raziskav v letih 1926-1993, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 29). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 1999, 182 str.

Med srečo in svobodo :  avstralski Slovenci o sebi,  Ljubljana: samozaložba, 1992, 251str.

»Arhivirani spomin avstralskih Slovencev: Pomen njihovega arhivskega gradiva za etnološko raziskovanje slovenskega izseljenstva«, Glasnik Slovenskega etnološkega društva letn. 51, št. 1/2, 2011, str. 55 -62

»Raziskovanja življenjskih zgodb v slovenski etnologiji : kaj je novega na tem področju po letu 1990«, Jezik in slovsto, maj-avg. 2008, letn. 53, št. 3/4, str. [115]-129

»Etnologija in povratništvo«, Dve domovini / Two Homelands, 2004, št. 19, str. 197-211

»Ali vemo, kaj je avtobiografija«, Argo, 2003, leto 46, št. 1, str. 119-122

»Auto-biographical methods - case study - Australian Slovenes«, Dve domovini / Two Homelands, 2001, št. 13, str. 19-24

Italian Fascist camps in the memories of Slovenian men and women (temeljni_raziskovalni • 01. july 2011 - 30. june 2013)

Education

PhD, 1995, Department of ethnology and cultural anthropology, Faculty of arts, University of Ljubljana; thesis title: »Consequences of a »double identity« in everyday lives of Australian Slovenes: Analysis of emigrant autobiographies within the context of ethnological research on Slovene emigration«

MA, 1991, Department of ethnology and cultural anthropology, Faculty of arts, University of Ljubljana; thesis title »The Way of Life of Slovenes in Australia: The Process of Their Emigration from Slovenia to Australian Society«

BA, 1986, Department of ethnology, Faculty of arts, University of Ljubljana; thesis title »People With Two Homelands«

International scholarship

Australian Department of Education and Youth Affairs Grant, Macquarie University, Sydney 1984/85 (Anthropology and Comparative Sociology of Migration)

Invited lectures (selection)

- Children's  Science and Culture: How to Improve Awareness of National Identity, Cultural Diversity and Heritage among Children, »Hands On!, 8th International Conference : The Role of Children’s Museums in Times of Rapid Change«, Ljubljana, Oct. 2011

- The Spontaneous Topography on Well-preserved Memory, The International Museology  Summer School, Piran, jun. 2011

- Historical Archives for Slovenes in Australia: Specific Methodological Problems of Safeguarding (Intangible) Heritage among Slovene Immigrants, International Conference: »Living with Cultural Heritage«,  Ptuj, Nov. 2009

- Autobiographies in Slovene Museums, International Conference: »Slovenian Autobiographical Discourse in Slovenia«, Ljubljana, Apr. 2009

- Science in culture and culture in science : intertwining experiences for stimulating curiosity in children, XXIII. International Congress of History of Science and Technology: "Ideas and instruments in social context", Budapest, Jul./Aug. 2009

Memberships, functions

- Historical Archives for Slovenian Australians (founder-member, 2004 - )

- The Expert Commission for Intangible Heritage, Ministry of Culture, Republic of Slovenia (member, 2006 -)

- Slovene Ethnological Society (president 2001 - 2003; 2005 - 2007)

- International Council of Museums - Slovenian Board (member, 2010 -) 

- Library - Bulletin of the Slovene Ethnological Society (editor in chief, 2011 -)

- Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (member, 1991 -)

Research interests

emigration/immigration processes; identity; autobiographies; museology in connection with social sciences and humanities; science for children