Osnovni podatki

Datum objave: 25. avgust 2017

Kontaktna oseba: Martina Jug
E-naslov: mjug@zrc-sazu.si

Opis

Zainteresirano javnost obveščamo, da smo na Portalu javnih naročil objavili naročilo:
"Vzpostavitev in vzdrževanje sistemske računalniške podpore zbirkam ZRC SAZU na področju naravne in kulturne dediščine".

Ponudnike vabimo, da oddajo svoje ponudbe v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Rok za oddajo ponudb je 12. 09. 2017 do 10.00 ure.

 

Razpisna dokumentacija: