Naslov:
Politika, estetika in demokracija
Uredila:
Drugi avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Politika, estetika in demokracija je zbornik, ki je nastal iz prispevkov za mednarodni kolokvij z enakim naslovom in smo ga leta 2015 priredili na ZRC SAZU v Ljubljani. Organizatorja kolokvija sta bila Filozofski inštitut ZRC SAZU in AVA, akademija za vizualne umetnosti v Ljubljani. Avtorice in avtorja prispevkov te znanstvene publikacije druži horizont sodobne teorije in filozofije, ne nazadnje tudi kritika globalnega kapitalizma.  Ta kritika se je začela že pred krizo, v obdobju pred letom 2008, ko smo bili med redkimi, ki – kot se je takrat govorilo – nismo videli vseh »prednosti kapitalizma«. Apolitični horizont in divji turbo neoliberalizem, ki ga je mogoče zgoščeno opisati s sintagmo maksimizacija smrti in maksimizacija dobička, kar je Achille Mbembe že leta 2003 imenoval nekropolitika, sta se vkopala pred našimi vrati, medtem ko je pri delavski mezdni večini nekropolitika že v kuhinji. Tako so se začeli celo največji teoretični omahljivci sklicevati na kritiko politične ekonomije in na  radikalizirane oblike biopolitike.

Kazalo vsebine
Kazalo
Uvodnik
 
Sebastjan Leban 
Paradigma svobode: reprodukcija kapitala in demokracije
Adla Isanović
Politika in estetika podatkovnih zbirk in forenzike
Nina Cvar 
Zapuščeno telo kot postranska škoda neoliberalnega globalnega kapitalizma
Šefik Tatlić
Emancipacija nekrokapitalizma. Teleološka funkcija liberalizma in optimizacija hegemonije
Jovita Pristovšek
O obratu od politike reprezentacije k režimu estetskega
Jasmina Založnik
Umestitev na drugo stran 
Katja Čičigoj
»Biti je biti zanikan«. Feministična dekonstrukcija suverenosti estetskih ontologij subjektivnosti
Marina Gržinić
Kolonializem Evrope, dekolonialnost in rasizem 
 
Skupna bibliografija
Življenjepisi

Založnik

Založba ZRC

Izdajatelj

Uprava ZRC SAZU

Soizdajatelj

Novo mesto; Hiša fotografije

ISBN

978-961-254-817-9

Specifikacija

mehka vezava • 14,8 × 21 cm • 131 strani

Cena

15,00 EUR (redna)
12,00 EUR (klubska)