Naslov:
Jerusalem in Slavic Culture
Uredili:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V knjigi so zbrani prispevki z dveh mednarodnih konferenc, od katerih je eno organiziral ZRC SAZU septembra 1998 v Ljubljani. Zbornik je razdeljen na pet delov. V prvem z naslovom »Jeruzalem znotraj krščanske in občeslovanske tradicije« sodelujejo O. Belova, I. Kazovskaya, J. Krašovec, S. Tolstaya in E. Vereshchagin. V drugem »Jeruzalem in svet južnih Slovanov in Judov« so avtorji M. Frejdenberg, E. Holz, V. Nartnik, M. Nosić, D. Poniž, F. Premk, J. Rotar in Z. Šmitek. Avtorji prispevkov v tretjem delu »Jeruzalem in svet vzhodnih Slovanov« so A. Arkhipov, L. Calvi, G. Giraudo, P. Gonneau, L. Fialkova, Ja. Iluk, V. Khazan, V. Levin, Yu. Leving, V. Moskovich, J. Raba in A. Rogachevsky. V četrtem delu »Jeruzalem in svet zahodnih Slovanov« je en sam prispevek avtorja V. Bria in enako je v petem delu »Jeruzalem in sosedje Slovanov«, kjer je objavljen prispevek B. Levaia. Zbornik je večjezičen; dvanajst člankov je pisanih v angleščini, enajst v ruščini, dva v slovenščini in po eden v francoščini in ukrajinščini.

Založnika

Založba ZRC • Center for Slavic Languages and Literatures, Hebrew University of Jerusalem

Izdajatelj

Uprava ZRC SAZU

ISBN

961-6182-86-2

Specifikacija

trda vezava • 17,5 × 25 cm • 476 strani