Title:
Jerusalem in Slavic Culture
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

V knjigi so zbrani prispevki z dveh mednarodnih konferenc, od katerih je eno organiziral ZRC SAZU septembra 1998 v Ljubljani. Zbornik je razdeljen na pet delov. V prvem z naslovom »Jeruzalem znotraj krščanske in občeslovanske tradicije« sodelujejo O. Belova, I. Kazovskaya, J. Krašovec, S. Tolstaya in E. Vereshchagin. V drugem »Jeruzalem in svet južnih Slovanov in Judov« so avtorji M. Frejdenberg, E. Holz, V. Nartnik, M. Nosić, D. Poniž, F. Premk, J. Rotar in Z. Šmitek. Avtorji prispevkov v tretjem delu »Jeruzalem in svet vzhodnih Slovanov« so A. Arkhipov, L. Calvi, G. Giraudo, P. Gonneau, L. Fialkova, Ja. Iluk, V. Khazan, V. Levin, Yu. Leving, V. Moskovich, J. Raba in A. Rogachevsky. V četrtem delu »Jeruzalem in svet zahodnih Slovanov« je en sam prispevek avtorja V. Bria in enako je v petem delu »Jeruzalem in sosedje Slovanov«, kjer je objavljen prispevek B. Levaia. Zbornik je večjezičen; dvanajst člankov je pisanih v angleščini, enajst v ruščini, dva v slovenščini in po eden v francoščini in ukrajinščini.

Publishing Houses

Založba ZRC • Hebrew University of Jerusalem • Center for Slavic Languages and Literatures

ISBN

961-6182-86-2

Specifications

hardback • 17,5 × 25 cm • 476 pages

Price

not for sale