Title:
Družinska povezanost grofov Celjskih. Identifikacijska in epigenetska raziskava njihovih lobanj
Family Interlinkage of the Counts of Celje. An identificational and epigenetic study on their skulls
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Delo se ukvarja z odmaknjeno preteklostjo, a vanjo vpleta sodobno znanstveno metodologijo dela. Avtorica je želela raziskati, ali 18 lobanj, razstavljenih v celjskem pokrajinskem muzeju, pripada družini grofov Celjskih. Za skoraj 600 let stare lobanje je bila zastavljena naloga sprva videti iluzorna. Avtorica je s historiografskimi metodami zbrala in kritično ovrednotila zgodovinske podatke o Celjskih, preštudirala njihovo rodoslovje, z različnimi naravoslovnimi metodami identificirala lobanje, nato pa s primerjavo naravoslovnih, zgodovinskih in rodoslovnih podatkov večini lobanj pripisala identiteto in jih sorodstveno povezala.

Publishing Houses

Založba ZRC • Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije

ISBN

961-6358-60-X (ZRC SAZU)

Specifications

hardback • 20 × 29,5 cm • 276 pages • 101 pictures

Price

sold out