Title:
Družinska povezanost grofov Celjskih. Identifikacijska in epigenetska raziskava njihovih lobanj
Family Interlinkage of the Counts of Celje. An identificational and epigenetic study on their skulls
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):

Publishing Houses

Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije • Založba ZRC

ISBN

961-6358-60-X (ZRC SAZU)

Specifications

hardback • 20 × 29,5 cm • 276 pages • 101 pictures

Price

sold out