Med odličnimi v znanosti tudi raziskovalke in raziskovalci ZRC SAZU

ARRS objavila izbor izjemnih dosežkov za leto 2022
Published on: December 13, 2022

V izbor projekta Odlični v znanosti, ki ga Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) izvaja z namenom promoviranja, so se uvrstili tudi dosežki, pri katerih so sodelovali raziskovalke in raziskovalci ZRC SAZU, in sicer podroben seznam objavljamo spodaj. Kot so zapisali pri ARRS, gre za »izbor izjemnih dosežkov, ki predstavljajo pomemben znanstveni ali družbeno-ekonomski napredek, patent ali drug odmeven rezultat s strani agencije podprtega znanstvenoraziskovalnega dela«.

Podrobnejši seznam izpostavljenih dosežkov, pri katerih so sodelovali raziskovalke in raziskovalci katerega od 18 inštitutov ZRC SAZU (vrstni red je naključen):

Pajčje mreže kot vzorčevalci eDNA: monitoring biodiverzitete po celotnem drevesu življenja

GREGORIČ, Matjaž, KUTNJAK, Denis, BAČNIK, Katarina, GOSTINČAR, Cene, PECMAN, Anja, RAVNIKAR, Maja, KUNTNER, Matjaž. Spider webs as eDNA samplers : biodiversity assessment across the tree of life. Molecular ecology resources. 2022, str. 112, ilustr., graf. prikazi. ISSN 1755-098X.

OLiT: prostodostopno orodje za procesiranje LiDAR-skih podatkov

ŠTULAR, Benjamin, EICHERT, Stefan, LOZIĆ, Edisa. Airborne LiDAR Point Cloud Processing for archaeology : Pipeline and QGIS Toolbox. Remote sensing. 13 August 2021, vol. 13, issue 16, 3225, str. 137, ilustr. ISSN 2072-4292.

Pozabljene vrednote industrijskega mesta še živijo: Kaj se lahko ustvarjalno mesto nauči od svojega industrijskega sodobnika?

KOZINA, Jani, BOLE, David, TIRAN, Jernej. Forgotten values of industrial city still alive : what can the creative city learn from its industrial counterpart? City, culture and society. 2021, vol. 25, 13 str., ilustr. ISSN 1877-9166.

Videti Boga v podobi Marije. Navzkrižna branja srednjeveškega pečata benediktinskega konventa

OTER GORENČIČ, Mija. Seeing God in the image of Mary : cross readings of a Medieval Benedictine convent seal. V: ZNOROVSZKY, Andrea-Bianka (ur.), JARITZ, Gerhard (ur.). Marian devotion in the late Middle Ages : image and performance, (Studies in medieval history and culture). London; New York: Routledge. 2022, str. 3151, ilustr.

Zgodovina glasbe na Slovenskem 3: Glasba na Slovenskem med letoma 1800 in 1918

NAGODE, Aleš (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša (urednik, avtor), KURET, Primož, LAH, Špela, KOTER, Darja, SUKLJAN, Nejc, PODLESNIK TOMÁŠIKOVÁ, Lidija, WEISS, Jernej, POMPE, Gregor, BARBO, Matjaž, ŠIVIC, Urša, VENIŠNIK PETERNELJ, Vesna, ZUPANČIČ, Maruša, MOLIČNIK, Simona. Zgodovina glasbe na Slovenskem. 3, Glasba na Slovenskem med letoma 1800 in 1918. [1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Založba ZRC, 2021. XIX, 582 str., ilustr., note, portreti. ISBN 978-961-06-0529-4.

Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (A–D) – najobsežnejši in najnatančnejši slovenski zgodovinski slovar

AHAČIČ, Kozma, ČEPAR, Metod, JELOVŠEK, Alenka, LEGAN RAVNIKAR, Andreja, MERŠE, Majda, NARAT, Jožica, NOVAK, France, PREMK, Francka, AHAČIČ, Kozma (glavni urednik), ČEPAR, Metod (glavni urednik), JELOVŠEK, Alenka (glavni urednik), LEGAN RAVNIKAR, Andreja (glavni urednik), MERŠE, Majda (glavni urednik), NARAT, Jožica (glavni urednik), NOVAK, France (glavni urednik). Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, A–D, (Zbirka Slovarji). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021. 753 str. ISBN 978-961-05-0562-4. [COBISS.SI-ID 69831171]

Pri Založbi ZRC pa je izšla publikacija, v kateri je ARRS prav tako prepoznala izstopajoč dosežek v kategoriji interdisciplinarnih raziskav:

»... v negibnih in nepremaknjenih stopinjah«: zgodnjenovoveške procesije velikega petka kot projekt protireformacije in katoliške prenove

DRNOVŠEK, Jaša. --- in den vnbeweglichen vnd vnuerruckten Fußstapffen : frühneuzeitliche Karfreitagsprozessionen als Projekt der Gegenreformation und katholischen Erneuerung. 1. Aufl. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0507-5.

Celoten seznam je dostopen na tej povezavi.