Seznam poročil o evidenčnih naročilih ZRC SAZU, večjih od 10.000 €, skladno z 2. odstavkom 106. člena ZJN-3: