Vodja finančno-računovodske službe

Telefon:
+386 1 470 64 20
E-naslov: