Opis

V zborniku so objavljene razprave in povzetki diskusij z dvodnevnega srečanja z naslovom »Za odgovorno znanost«, ki je bilo 14.–15. novembra 2002 v Ljubljani. Na njem so zbrani sodelavci ZRC SAZU, Filozofske fakultete, Fakultete za družbene vede in nekaterih drugih ustanov razpravljali o statusu humanističnih ved, o pogojih za mednarodno sodelovanje, o možnostih za povezovanje visokošolskega izobraževanja in raziskovanja ter o vrednotenju rezultatov humanističnih raziskav.

Kazalo vsebine

Predgovor (Oto Luthar)

VLOGA HUMANISTIČNIH VED

PRISPEVKI

Slovenske humanistične vede in nova humanistika (Tine Hribar)

Humanistika: prostor svobodne akademske razprave (Oto Luthar)

Humanistika v kontekstu lokalnih, nacionalnih ter globalnih vplivov in interesov (Borut Telban)

Vloga humanistike (Marina Lukšič Hacin)

DISKUSIJSKA PRISPEVKA

Avtonomna znanost se sama zavzema za svoje mesto v družbi (Lela B. Njatin)

Zaprta znanost: odgovorna znanost začne pri sebi (Andrej Pleterski)

RAZPRAVA

MEDNARODNO SODELOVANJE V HUMANISTIKI

PRISPEVKI

Za odgovorno znanost – arheologija (Biba Teržan)

Humanistika v Sloveniji na začetku 21. stoletja (Stanko Kokole)

Pet tez o mednarodnih vidikih odgovorne znanosti v času globalizacije (Rudi Rizman)

Slovenska znanost v mednarodnih primerjavah. Dobri, slabi ali nekje vmes (Zoran Stančič)

DISKUSIJSKI PRISPEVEK

Pogoji za mednarodno sodelovanje (Jurij Fikfak)

RAZPRAVA

MED IZOBRAŽEVANJEM IN RAZISKOVANJEM

PRISPEVKI

Sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami ter izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami (Vera Smole)

Vizija humanistike na primeru slovenske slovstvene folkloristike (Marija Stanonik)

»Kar se bi jutri lahko zgodilo, po zaslugi humanistike« (Neva Šlibar)

DISKUSIJSKI PRISPEVEK

Raziskovanje in izobraževanje = »fizika in metafizika« (Marjetka Golež Kaučič)

RAZPRAVA

VREDNOTENJE REZULTATOV HUMANISTIČNIH VED

PRISPEVKI

Méné, méné, tekél, uparsin (Daniel 15, 24–28) (Darja Mihelič)

Pomen in vrednotenje slovarjev kot temeljnih slovenističnih del v sodobni družbi (Majda Merše)

Vrednotenje zemljevidov (Drago Perko)

Ocenjevanje znanstvenega dela v humanistiki (Naško Križnar)

DISKUSIJSKI PRISPEVKI

Nekaj misli v zvezi s problemom ocenjevanja kakovosti znanstvenih in umetniških del (Janez Kranjc)

O vrednotenju v humanistiki (Darko Dolinar)

Problem slovenske humanistike na primeru umetnostne zgodovine (Damjan Prelovšek)

RAZPRAVA

Založnik

Založba ZRC

Izdajatelj

Uprava ZRC SAZU

ISBN

961-6500-40-6

Specifikacija

mehka vezava • 14 × 22 cm • 170 strani

Cena

razprodano