Naslov:
Svet pod Krimom
Avtor:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V študiji, ki zajema pod naslovom Svet pod Krimom območja treh krajevnih skupnosti, t. j. Ig, Iška vas in Tomišelj, je prvič podan zgodovinski pregled tega majhnega območja slovenskega ozemlja od prazgodovine do zgodnje pomladi 1945, ko so se končale mora okupacije in nacističnega novega reda ter v Evropi morija druge svetovne vojne. Težišče besedila je vendar na časovno kratkem, a zgodovinsko pomembnem času narodnoosvobodilnega boja. Delo, ki je bilo po večletnih raziskavah zaključeno spomladi 1989. leta, je morda prav zavoljo metodoloških prijemov in razumevanja dogodkov ter napisano brez stereotipov moralo čakati na objavo.

Založnika

Založba ZRC • ŠKUC

Izdajatelj

Uprava ZRC SAZU

ISBN

Specifikacija

mehka vezava • 21 × 29,5 cm • 204 strani

Cena

razprodano

Različice

Svet pod Krimom