Alternator dobi Prometeja

Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2021
Datum objave: 23. februar 2022

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je določila prejemnike priznanja Prometej znanosti za leto 2021. Med prejemniki priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2021 je tudi uredništvo Alternatorja, strokovne spletne revije za znanost in o znanosti, katere izdajatelj je ZRC SAZU. Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, bo uradna podelitev priznanj spomladi na slavnostni akademiji Zahvalnega dneva Slovenske znanstvene fundacije donatorjem in komunikatorjem znanosti.

Iskrene čestitke uredništvu!