Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec). Zbornik znanstvenega srečanja v Radencih in na Tišini (28. in 29. oktober 1999)

Edited by: Jože Vugrinec
Publishing House: Ustanova Dr. Štiftarjeva fundacija (Petanci), Založba ZRC
Year: 2000price
sold out


Keywords
16/17th century
Austrian Styria
Burgenland
collective volume
Counter-Reformation
cultural history
historical surveys
history
Hungary
national consciousness
Petanjci
political conditions
Porabje
Prekmurje
Protestantism
Reformation
social conditions
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR