Table of content

I. PREDGOVOR Martina Tomori

II. UVOD Onja Tekavčič Grad

III. KDO SO AVTORJI

IV. VSEBINA

1. Telefonska krizna linija in njeni uporabniki Onja Tekavčič Grad

2. Svetovanje po telefonu Anka Zavasnik, Anka Gorše Goli

3. Krizna intervencija Borut Škodlar, Peter Zajc

4. Depresivni klicalec Janja Milič, Jana Dragar

5. Suicidalni klicalec Onja Tekavčič Grad, Darinka Topolovec

6. Klicalec s psihozo Marjeta Blinc Pesek, Brane Kogovšek

7. Klicalec in problem kronične ter terminalne bolezni Alenka Mavri, Janja Milič

8. Klicalec z motnjami organske etiologije Vita Pukl Gabrovšek, Zvezdan Pirtošek

9. Klicalec in problemi zaradi alkohola Mirjana Radovanović, Jana Dragar, Zdenka Čebašek Travnik

10. Klicalec in problem drog Andrej Kastelic, Barbara Udovič

11. Klicalec in problem okužbe s HIV Anka Gorše Goli, Mirjana Radovanović

12. Klicalec in problem spolne identitete Slavko Ziherl, Roman Korenjak

13. Otrok kot klicalec Urban Groleger, Tina Zadravec

14. Mladostnik kot klicalec Maja Vodopivec, Bojan Bogataj

15. Starostnik kot klicalec Aleš Kogoj, Jana Dragar

16. Družinski problemi Brane Kogovšek

17. Klicalec ob izgubi Onja Tekavčič Grad, Anka Zavasnik

18. Nasilje in spolna zloraba v družini Mojca Brecelj Kobe, Jasna Rujevič, Barbara Udovič

19. Motnje hranjenja Anja Reljič Prinčič

20. Posebni klicalci Anka Zavasnik, Mojca Močnik Bučar, Barbara Udovič

21. Kronični klicalci Onja Tekavčič Grad

22. Odnos med svetovalcem in klicalcem – terapevtski dejavnik Roman Korenjak, Mojca Močnik Bučar

23. Svetovalci Onja Tekavčič Grad

24. Supervizija Mojca Močnik Bučar, Roman Korenjak

25. Etika dela na telefonski krizni liniji Onja Tekavčič Grad

26. Različne oblike pomoči – kam lahko napotimo klicalce Alenka Klemenčič, Jana Dragar

V. STVARNO KAZALO

VI. RECENZIJA Jože Felc

Publishing House

Založba ZRC

Co-publishers

Slovensko združenje za preprečevanje samomora • Psihiatrična klinika (Ljubljana)

ISBN

961-6500-33-3

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 262 pages

Price

sold out