Platforma 1. Zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU

Edited by: Lea Kuhar, Vita Zalar
Year: 2019Table of content

Uvodnik

Grossetestov kvalitativni lomni zakon
Ingrid Kodelja

Branje Althusserja
Lea Kuhar

Mit o lameli
Marko Levačić

O »Lacanovem dolgu Descartesu«
Aleš Rojc

The Idea of Universal Man: Dilthey, Collingwood and the Notion of Historical Understanding
Svetozar Matejašev

Normativna zadrega – izziv ali nerešljiva uganka?
Manca ČernivecMore ...Regular price
7.00 €

Online price
6.30 €


Keywords
collective volume
humanities
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR