Higiena in obvladovanje okužb. Izbrana poglavja

Authors: Ana Zlata Dragaš, Marjeta Škerl
Year: 2004Table of content

Predgovor

Uvod

Načini širjenja okužb

Možnosti prenosa okužb v družbenem okolju

Kaj lahko pripomore k zmanjšanju okužb v družbeni skupnosti

Izobraževanje za obvladovanje okužb v družbeni skupnosti

Okužbe v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah

Dejavniki tveganja in povzročitelji bolnišničnih okužb

Možnosti širjenja okužb v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah

Izobraževanje o obvladovanju bolnišničnih okužb

Metode za odstranjevanje in uničenje mikroorganizmov

Čiščenje

Razkuževanje

Načini razkuževanja

Fizikalno razkuževanje

Razkuževanje s kemičnimi razkužili

Glavne skupine kemičnih razkužil

Obvezne kontrole razkužil

Druga razkužila

Sterilizacijski postopki

Fizikalni načini sterilizacije

Fizikalno kemijska sterilizacija

Napake pri sterilizaciji

Instrumenti in materiali za enkratno uporabo

Delovanje postopkov razkuževanja in sterilizacije na prione v tkivih in na okuženih medicinskih materialih

Preprečevanje okužb v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah

Higiena rok

Mikrobna populacija na rokah

Umivanje rok in razkuževanje

Nega rok

Uporaba medicinskih rokavic

Tehnika nedotikanja

Naše raziskave s področja higiene rok v zdravstvu

Prisotnost mikroorganizmov na rokah pri treh različnih skupinah oseb

Ocena učinkovitosti razkužilnih mil in alkoholnih razkužil v praksi, pri dnevnem delu z bolniki

Ocena učinkovitosti razkužilnih mil

Higiensko razkuževanje rok

Raziskave prepustnosti medicinskih rokavic

Možnost okužbe rok in rokavic pri dnevnem delu v klinični praksi

Uporaba rokavic v zobozdravstveni ambulanti

Možnost okužbe rok in rokavic pri trahealni aspiraciji

Strokovna navodila za higieno rok

Higiena in raziskave v operacijskih sobah

Učinkovitost sredstev za kirurško umivanje in razkuževanje rok

Vpliv načina prekrivanja operacijskega polja na prisotnost bakterijske kontaminacije v operacijski sobi

Umivanje in razkuževanje bolnikove kože

Razkuževanje sluznic

Voda, raztopine in zdravila, ki se uporabljajo v zdravstvu

Rast bakterij v nehranljivih raztopinah, ki so bile predhodno sterilizirane

Bacillus cereus in mlečna hrana za novorojenčke in dojenčke, ki se ne kuha

Rast mikroorganizmov v razkužilih

Klinična izkušnja z okuženim razkužilom

Odpornost proti razkužilom

Izkušnje z razkuževanjem dializne vode s peroksiocetno kislino

Raziskovalne in praktične izkušnje z biofilmom

Biofilm Pseudomonas aeruginosa v sistemu za hlajenje zobozdravniških naprav

Biofilm bakterije Staphylococcus epidermidis

Postopki z uporabljenimi inštrumenti

Higienska priprava inštrumentov

Raziskava korozivnosti razkužila za kovinske inštrumente in druge materiale

Postopek z okuženimi ostrimi predmeti

Izkušnje z uničevalcem igel za preprečevanje vbodov zdravstvenega osebja

Razkuževanje krvavih in okuženih ostrih in drugih predmetov v mikrovalovni napravi za razkuževanje odpadkov

Razkuževanje površin, naprav in predmetov

Razkuževanje tal v enoti z večjim tveganjem za okužbo

Izkušnje z uporabo baktericidnih predpražnikov

Izkušnje z razkuževanjem podplatov obuval osebja iz PEIT

Možnosti okužbe inkubatorjev, čiščenje in razkuževanje

Izkušnje s preverjanjem učinkovitosti termodezinfektorja za razkuževanje nočnih posod in urinskih steklenic

Pomen tipizacije mikroorganizmov v epidemiologiji okužb

Nekateri primeri uporabe epidemioloških tipizacij v praksi

Izkušnje s fagotipizacijo bakterije Salmonella Typhi

Vpliv plazmidov R na spremembo fagotipa bakterije Salmonella Typhimurium

Pomen tipizacije bakterije Pseudomonas aeruginosa

Kolonizacija aspiratov traheje z bakterijo Pseudomonas aeruginosa

Kolonizacija opeklinskih ran z bakterijo Pseudomonas aeruginosa

Potrditev epidemiološkega suma okuženosti vode v zobozdravstvenih napravah z bakterijo Pseudomonas aeruginosa

Tipizacija sevov bakterije Serratia marcescens, osamljenih pri bolnišnični okužbi dojenčkov

Fagotipizacija in tipizacija PFGE bakterije Staphylococcus aureus

Plazmidna in tipizacija PFGE bakterije Staphylococcus epidermidis in drugih koagulazno negativnih stafilokokov

Identifikacija in tipizacija bakterij Bacillus cereus iz mlečne hrane za dojenčke

Stvarno kazalo
price
sold out


Keywords
collective volume
disinfectants
disinfection
hand hygiene
hospitals
hygiene
nosocomial infections
resistance to disinfectants
sterilization procedures
typification
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR