Informacije javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

Uradni naziv organa: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Krajši naziv organa: ZRC SAZU
Naslov: Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Splet: www.zrc-sazu.si
E-naslov: zrc@zrc-sazu.si
Telefon: +386 1 470 61 00
Faks: +386 1 425 52 53

Odgovorna uradna oseba: prof. dr. Oto Luthar, direktor

Datum prve objave kataloga: 28. 6. 2013
Datum zadnje spremembe: 6. 10. 2013

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
http://uprava.zrc-sazu.si/sl/strani/informacije-javnega-značaja

Katalog je v tiskani obliki dostopen na naslovu organa.

2. Splošni podatki o ZRC SAZU in informacijah javnega značaja

2.a Organigram in podatki o organizaciji

Pravno-organizacijska oblika: ZRC SAZU je javnoraziskovalni zavod, ki opravlja javno službo na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti, delno tudi tržno dejavnost za naročnike.

Organizacijska struktura: ZRC SAZU ima 18 raziskovalnih organizacijskih enot, 3 dislocirane raziskovalne postaje, znanstveno Založbo ZRC SAZU ter skupne upravne službe.

Organigram ZRC SAZU

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: prof. dr. Oto Luthar, direktor

Telefon: +386 1 470 61 00

Faks: +386 1 425 52 53

E-naslov: oto.luthar@zrc-sazu.si