Maja Sara Gržan

Oddelek za pravne in kadrovske zadeve+386 1 470 65 06

maja.grzan@zrc-sazu.si