Katja Novak

Splošno-pravna služba+386 1 470 64 57

katja.novak@zrc-sazu.si