Dr. Oto Luthar

direktor, znanstveni svetnik
+386 1 47 06 412
oto.luthar@zrc-sazu.si

Matevž Baloh

računovodja
+386 1 470 64 48
matevz.baloh@zrc-sazu.si

Vanda Baloh

namestnica direktorja
+386 1 470 64 49
vanda.baloh@zrc-sazu.si

Anja Bogdanovič

računovodja
+386 1 470 64 43
anja.bogdanovic@zrc-sazu.si

Majda Bogdanovič

področna podsekretarka
+386 1 470 64 20
majda.bogdanovic@zrc-sazu.si

Duša Bosnić

samostojna strokovna sodelavka
+386 1 470 64 03
dusa.bosnic@zrc-sazu.si

Nasiha Brakić

čistilka

Dr. Breda Čebulj Sajko

znanstvena svetnica
+386 1 47 06 467
cebulj@zrc-sazu.si

Naida Ferizi

čistilka

Dr. Jerneja Fridl

pomočnica direktorja, znanstvena sodelavka
+386 1 470 63 66
jerneja@zrc-sazu.si

Helena Gajski

računovodja
+386 1 470 64 17
helena.gajski@zrc-sazu.si

Ivanka Gerlica

čistilka

Marko Jevnikar

delovodja
+386 1 470 64 06
mare.jevnikar@zrc-sazu.si

Martina Jug

področna podsekretarka
+386 1 470 63 16
mjug@zrc-sazu.si

Olga Kardoš

delovodja
+386 1 470 64 55
Kardos@zrc-sazu.si

Staša Koderman

višja strokovna sodelavka
+386 1 470 64 64
stasa.koderman@zrc-sazu.si

Alenka Koren

področna svetovalka
+386 1 470 64 10
alenka.koren@zrc-sazu.si

Matija Likar

področni svetovalec
+386 1 470 64 22
matija.likar@zrc-sazu.si

Primož Mesner

vodilni inženir
+386 1 470 64 08
primoz.mesner@zrc-sazu.si

Tanja Pavčič

področna podsekretarka
+386 1 470 64 18
tanja.pavcic@zrc-sazu.si

Mag. Jelka Pekolj

področna podsekretarka
+386 1 470 64 59
jelka.pekolj@zrc-sazu.si

Bernarda Rogić

čistilka

Slavica Rogić

čistilka

Maja Stipar

samostojna strokovna sodelavka
+386 1 470 64 11
maja.stipar@zrc-sazu.si

Lovro Strmčnik

področni svetovalec
+386 1 4706 409
lovro.strmcnik@zrc-sazu.si

Agata Tomažič

sekretarka
+386 1 470 64 60
agata.tomazic@zrc-sazu.si

Dr. Mimi Urbanc

namestnica direktorja, višja znanstvena sodelavka
+386 1 470 63 54
mimi@zrc-sazu.si

Tanja Valte

pomočnica direktorja
+386 1 470 64 13
tanja.valte@zrc-sazu.si

Ljiljana Višić

čistilka

Slobodanka Višić

čistilka

Špela Žumer

področna svetovalka
+386 1 470 64 69
spela.zumer@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Rada Jevremović

čistilka

Amra Šabotić

čistilka

Mag. Romana Zajc

samostojna strokovna delavka v p.